+372 5133667
FB pixel

Tingimused

Reisikorraldaja vastutus

Holiday in Baltic reisikorraldajana vastutab selle eest, et reis vastaks reisikirjeldusele ja kliendile antud lubadustele.

Reisi hinna sisee kuuluvad ainult need teenused, mis on loetletud reisi programmis. Reisikorraldaja ei vastuta lubaduste eest, mida kliendile annavad meie reiside edasimüüjad. Reisikorraldaja ei vastuta ”force majoure” st põhjustatud kahju eest. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui kliendile ei anta mingil põhjusel mõne riigi viisat. Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Reisikorraldajal on õigus vahetada hotelli enne reisi või reisi ajal samaväärse vastu, kui temast mitteolenevatel põhjustel väljakuulutatud hotelli ei ole võimalik majutada.

Reisileping ja tasumine

Reisileping jõustub hetkel kui klient on valinud sobiva reisi ja maksnud toote eest vastavalt sihtkohale. Reisile registreerimisel telefoni teel jõustub leping vastavalt kokkuleppelisele ettemaksuarve tasumisele tähtajaliselt.

Reisi annuleerimine

Ilma mõjuva põhjuseta ja reisikindlustuseta on kliendil õigus reis tühistada järgmistel tingimustel:

  • Hiljemalt üks kalendrikuu enne reisi algust, kaotades reiskorraldaja bürookulud (50 € tellitud koha kohta).
  • Hiljemalt 14 päeva enne reisi algust, kaotades reisikorraldaja bürookulud ja muud otsekulud (100 € tellitud koha kohta)
  • Hilisemal tühistamisel on reisikorraldajal õigus kinni pidada kogu reisi maksumus.
  • Kui reisi annulleerib reisi seltskonna üks liige ja hind põhineb kindlal reisijate arvul, on reisikorraldajal õigus võtta muutusest tingitud lisatasu.
  • Kui klient ei ilmu kohale ilma mõjuva põhjuseta, või ei oma reisiks vajalike dokumente, või ei saa osaleda reisil mingil muul reisikorraldajast sõltumata põhjustel, siis reisimaksumust ei tagastata.

Mõjuval põhjusel annulleerimise tingimused:

Mõjuvaks põhjuseks loetakse, kui kliendi või tema lähedase inimese (elukaaslase, abikaasa, vanemate, lapse) haigestumist, surma või sattumist õnnetusjuhtumisse, tulekahju, suur varaline kahju). Klient on koheselt kohustatud teatama reisikorraldajale mõjuva põhjuse tekkimisest ja esitama reisikorraldajale mõjuva põhjuse kohta tõendi (arstilt, politseist jne.) Mõjuva põhjuse korral on reisikorraldajal õigus kinni pidada reisi maksumusest annulleerimise hetkeks tehtud kulud. (nt bürookulud, hotellide ettemaksud, lennupiletid jms.)

Reisija kohustused ja vastutus

Reisija on vastutav oma reisidokumentide kaasas olemise ja kehtivuse eest.

Reisija on kohustatud järgima reisikorraldaja reisi puudutavaid juhiseid ja reegleid. Samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ja sihtpunkti ametivõimude ettekirjutisi.

Reisija ei tohi oma käitumisega häirida kaasreisijaid.

Reisija vastutab kahju eest mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab reisikorraldajale, transpordivahenditele, kaasreisijatele ja kolmandatele isikutele.

Reisikorraldajal on õigus reegleid rikkunud reisija reisilt kõrvaldada reisi maksumust hüvitamata. Vead reisikorralduses. Kahjud ja nende hüvitamise kord. Reisitingimuste tõlgendamine. Tellimuse eest tasumine (makseviisid)

Vead reisikorralduses

Reisikorraldaja on teinud vea kui reis ei vasta reisikirjeldusele või kokkuleppele.

Veaks ei loeta väikeiseid muudatusi reisikorralduses mis ei muuda reisi terviklust.

Veaks ei loeta edasimüüjate poolt antud puudulikku informatsiooni.

Pretensioonid tuleb esitada kirjalikult reiskorraldajale 10 tööpäeva jooksul. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Kahjud ja nende hüvitamise kord

Reisikorraldaja hüvitab kliendile kahju, kui see tuleneb reisikorraldaja tegevusest või tegevusetusest.

Reisikorraldaja hüvitab reisimaksumuse 100% või vahetab sama väärse vastu juhul kui see on jääb ära või ebaõnnestub reisikorraldaja süül.

Reisikorraldaja ei hüvita kliendi programmiväliseid kulutusi ega kahjusid, mis on põhjustatud temast sõltumatutel asjaoludel.

Reisikorraldaja ei hüvita, kui klient ei kasuta mõnda reisi hinna sisse kuuluvat teenust.

Reisikorraldaja ei vastuta kuritöö ohvriks sattumise eest.

Reisikorraldaja ei vastuta väljasõidule mitte ilmumise ega ka hilinemise eest.

Reisitingimuste tõlgendamine

Reisitingimused muutuvad kohustuslikuks mõlemale poolele pärast reisilepingu sõlmimist (punkt 2).

Reisitingimuste tõlgendamisel tekkivad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste abil. Juhul kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse erimeelsused Eesti Vabariigi Seadusandlusega ettenähtud korras.

Tellimise eest tasumine

Tellimuse kinnitus väljastatakse süsteemi poolt automaatselt peale tellimuse sooritamist. Tellimuse kinnitus ei tähenda, et tellimus on välja saadetud, vaid et tellimus on vastu võetud ja ootab tasumiskinnitust. Kui Sa ei ole arvet saanud 1 tunni jooksul tellimuse vormistamisest, palun võta meiega ühendust [email protected] Võimalik, et Sinu poolt sisestatud e-maili aadress ei ole korrektne, e-postkasti maht on ületatud või e-kiri on jäänud kinni spämmifiltrisse.

ARVEGA

Arve tasumisel palume mitte unustada märkimast VIITENUMBRIT või selgitusse arve numbrit. Kui maksja ei ole sama isik, kes tellimuse vormistas, palume ära märkida ka tellija nimi. Valesti sisestatud tellimuse tühistamiseks võtke koheselt meiega ühendust e-posti teel.

KREDIITKAARDIGA (VISA, MASTERCARD)

Peale tellimuse vormistamist suunatakse klient makse sooritamiseks Maksekeskuse turvalisse keskkonda. Seal on eeltäidetud maksekorraldus, kus on kirjas tasumisele kuuluv summa. Peale kaardinumbri, turvakoodi (3 numbriline kood kaardi tagaküljel) ning kaardi kehtivusaja lõpu sisestamist autoriseerib Maksekeskus AS tehingu kliendi pangas. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse SSL-turvaprotokolli ning MasterCard SecureCode ja Verified by Visa turvaprogramme, mis tagavad selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta.

Tellimus võetakse töösse ja hakatakse täitma pärast tellimuse eest tasumisele kuuluva summa laekumist meie arvelduskontole.

E-poe tehingud arveldatakse eurodes (EUR)