+372 5133667
FB pixel

Isikuandmete töötlemine

Reisija on teadlik, et e-poe kasutamine ja toimingute tegemine reisija poolt eeldab reisija isikuandmete edastamist kolmandatele isikutele nii Eestis kui välisriikides. Juhul kui reisija teeb toiminguid, mille eeltingimuseks on reisija andmete (sealhulgas, kuid mitte ainult isikukoodi või maksevahendite andmete) edastamine kolmandatele isikutele (sealhulgas, kuid mitte ainult teenusepakkujatele või teistele e-poe koostööpartneritele, kes on seotud konkreetse reisiteenuse osutamisega või reisiteenuse eest tasumise võimaldamisega või vastavate dokumentide väljastamisega), nõustub reisija oma isikuandmete edastamisega soovitud reisiteenuse saamise eesmärgil.

Klient on teadlik oma õigustest saada igal ajal infot enda kohta kogutud isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta; infot, kellele on isikuandmeid edastatud; nõuda ebaõigete andmete parandamist; andmete töötlemise lõpetamist ja kustutamist, kui see on kooskõlas õigusaktidega.

Käsitleme isikuandmeid konfidentsiaalsena ja avaldame kolmandale osapoolele vaid juhul, kui see on vajalik kauba kohaletoimetamiseks või seadusega ettenähtud juhul.